آیین شاهرودی

ایلاستریتور

روز:

دوشنبه ها

ساعت:

18-20

تعداد جلسات:

ده جلسه

شروع دوره:

رسیدن به حد نصاب

پیش نیاز دوره:

ندارد

هزینه:

250000 تومان

این دوره ویژه ی فراگیری نرم افزار ایلاستریتور جهت استفاده در طراحی گرافیک طراحی شده است. هنرجو در این دوره پس از یادگیری ابزارهای مورد نیاز روش های آماده سازی فایل های طراحی خود را جهت خروجی چاپ و نمایش فرا خواهد گرفت