آیین شاهرودی

نورپردازی پرتره

روز:

سه شنبه ها

ساعت:

16-19

تعداد جلسات:

ده جلسه

شروع دوره:

۱۳۹۷/۱۲/۱۴

پیش نیاز دوره:

نورپردازی مقدماتی

هزینه:

1200000 تومان

پیش نیاز این دوره نورپردازی مقدماتی و یا تایید استاد دستوری می باشد.