آیین شاهرودی

فتوشاپ مقدماتی

روز:

شنبه ها

ساعت:

18-20

تعداد جلسات:

ده جلسه

شروع دوره:

۱۳۹۸/۳/۴

پیش نیاز دوره:

ندارد

هزینه:

500000 تومان