آیین شاهرودی

عکاسی تبلیغاتی

روز:

یکشنبه ها

ساعت:

16-19

تعداد جلسات:

10

شروع دوره:

رسیدن به حد نصاب

پیش نیاز دوره:

ندارد

هزینه:

1200000 تومان

در این دوره هنرجویان ضمن یادگیری مباحث تئوری و تکنیک های مختلف عکاسی تبلیغاتی و صنعتی و تفاوت های آن ها، با این گرایش از عکاسی به طور عملی آشنا خواهند شد. و با ایده پردازی و انجام پروژه های مختلف و کسب تجربه، آماده برای فعالیت های حرفه ای خواهند بود.