آیین شاهرودی

رویکردهای نوین در عکاسی معاصر

روز:

دوشنبه ها

ساعت:

18-20

تعداد جلسات:

ده جلسه

شروع دوره:

۱۳۹۸/۳/۶

پیش نیاز دوره:

ندارد

هزینه:

800000 تومان

دراین دوره هنرجویان با سیر تحولات تاریخ عکاسی در دوشاخه ی واقع گرایی(مستند) و ذهن گرایی (تخیل پردازی و عکاسی هنری) آشنا شده و ریشه های تاریخی گرایش های امروزین عکاسی را با مطالعه نمونه های مهم در تاریخ عکاسی خواهند شاخت و در ادامه به بررسی و مطالعه ی گرایش هایی خواهند پرداخت که امروزه در شاخه های مختلف عکاسی وجود دارد. از این طریق هنرجویان با سوررئالیسم درعکاسی و همچنین با تاثیرات پاپ آرت و پست مدرنیسم درعکاسی و ددپن فتوگرافی Deadpan Photography آشنا شده و به بررسی و مطالعه کارعکاسان مختلف در این زمینه ها خواهند پرداخت و مطالعه ی تطبیقی میان کار خودشان با گرایش های های امروزین صورت خواهد گرفت.