آیین شاهرودی

فتومونتاژ، از ایده تا اجرا

روز:

سه شنبه ها

ساعت:

17-19

تعداد جلسات:

ده جلسه

شروع دوره:

رسیدن به حد نصاب

پیش نیاز دوره:

ندارد

هزینه:

350000 تومان

در این دوره هنرجویان پس از مروری بر تاریخچه فوتومونتاژ، با روش های ایده پردازی و اجرای آن آشنا خواهند شد و به صورت عملی یک پروژه ی فوتومونتاژ را به سرانجام خواهند رساند.