فاطمه رفعتی

فاطمه رفعتی

گرافیک، نرم افزار

کارشناسی نرم افزار
21 سال سابقه ی تدریس در دانشگاه و مراکز فرهنگی 

دوره ها:

ایلاستریتور ، فتوشاپ مقدماتی، ایندیزاین