داریوش کیانی

داریوش کیانی

عکاس

عضو هیئت موسس انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی
سابقه ۲۲ سال فعالیت حرفه ای در زمینه عکاسی و تبلیغات
تدریس، نگارش مقالات و داوری مسابقات در زمینه عکاسی صنعتی و تبلیغاتی
کارشناس عکاسی از دانشگاه آزاد اسلامی 

دوره ها:

عکاسی تبلیغاتی