راحله حیدری

راحله حیدری

طراح پارچه و لباس

عضو انجمن طراحان پارچه و لباس ایران
کارشناس طراحی لباس دانشگاه علم و فرهنگ تهران
دانش آموخته گرافیک مطبوعاتی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه
دانش آموخته نقاشی آبرنگ دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران
دانش آموخته معماری داخلی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران
زمینه های آموزش:
چاپ دستی، چاپ قلمکار، نقاشی باتیک، نقاشی روی پارچه، دوخت‌های سنتی ایران، پته دوزی، کارت بافی، تاپ استری، زیورآلات دستی، بافت دستی