حسن غفاری

حسن غفاری

عکاس مستند اجتماعی

کارشناسی ارشد عکاسی ازدانشگاه هنر
عضو هیئت مدیره انجمن ملی عکاسان ایران
همکاری با مجلات و خبرگزاری های حوزه میراث فرهنگی و گردشگری
برگزاری کارگاه و کلاس های متعدد در مورد عکاسی مستند اجتماعی و مردم نگارانه
داوری مسابقات و جشنواره های متعدد عکاسی 

دوره ها:

عکاسی مستند اجتماعی