افشین شاهرودی

افشین شاهرودی

شاعر، عکاس

عضو هیئت موسس و هیئت مدیره انجمن ملی عکاسان ایران
دارای نشان استاد جهانی از سوی کمیته سازماندهی نخبگان جهانی WMOC
بیش از 25 سال سابقه ی تدریس عکاسی در دانشگاه ها و مجامع فرهنگی
داوری در نمایشگاه های متعدد عکاسی
11 جلد کتاب در زمینه های عکس و شعر از وی منتشر شده است.

دوره ها:

نقد عکس، رویکردهای نوین در عکاسی معاصر