سعید دستوری

سعید دستوری

عکاس

عضو هیأت مدیره انجمن عکاسان ایران
مشاور حقوقی هیأت مؤسس انجمن عکاسان ایران
لیسانسیه حقوق قضایی از دانشگاه تهران ۱۳۵۰
فارغ التحصیل رشته عکاسی در کالج کامپتون کالیفرنیا ۱۳۵۷
مدرس دانشگاه هنر، خانه عکاسان ایران و مجامع فرهنگی
داوری مسابقات متعدد عکاسی داخلی و بین المللی 

دوره ها:

نورپردازی مقدماتی، نورپردازی پرتره